صفحه اصلی تگ "اورژانس"

۵۱ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۱ بیمار

۵۱ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۱ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۵۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۴۷ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۳۵ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۹ بیمار

پذیرش ۶۰ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس/ ۲ بیمار کرونایی فوت کردند

پذیرش ۶۰ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس/ ۲ بیمار کرونایی فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۶۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۵۳ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

پذیرش ۱۳۷ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم/ ۱۲ نفر فوت کردند

پذیرش ۴۱ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم / دومین روز بدون فوتی

پذیرش ۴۱ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم / دومین روز بدون فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۴۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۳۸ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۶ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/ روز بدون فوتی

۶۴ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت یک بیمار

۶۴ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت یک بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۶۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۵۳ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۳۲ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت یک نفر

۴۰ درصد متخصصین طب اورژانس کرونا گرفته اند

۴۰ درصد متخصصین طب اورژانس کرونا گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، با بیان اینکه خدمات طب اورژانس هم در محیط خارج از بیمارستان و هم به شکل تخصصی در بیمارستان ارائه می‌شود، افزود: دو الگو در خدمات فوریت‌های پزشکی در دنیا مرسوم است. یک الگو ارائه خدمات تخصصی در محیطی که فرد دچار حادثه شده که از آن به عنوان […]

۴۰ درصد مبتلایان به کرونا در اجتماعات غیرضروری حاضر بوده اند

۷۴ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۴ بیمار

۷۴ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۴ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۷۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۵۱ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۳۵ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۹ بیمار

۶۸ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۷ بیمار

۶۸ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۷ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۶۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۶۰ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۳۵ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۹ بیمار

۶۷ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۱۰ بیمار

۶۷ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۱۰ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۶۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۶۱ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۶۴ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۱۰ بیمار

۹۶ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۱۲ بیمار

۹۶ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۱۲ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۹۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۷۹ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۲۵ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۷ بیمار

۱۳۹ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۶ بیمار

۱۳۹ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۶ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۳۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۹۵ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۲۵ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۷ بیمار

۳۰ درصد مأموریت‌های اورژانس البرز مربوط به بیماران کرونایی است

۳۰ درصد مأموریت‌های اورژانس البرز مربوط به بیماران کرونایی است

مهرداد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز موج چهارم کرونا و افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید _۱۹ مأموریت‌های اورژانس البرز چهار برابر شده و تمامی مأموریت‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است. وی بیان کرد: روزانه در حدود ۲ هزار نفر با اورژانس تماس می‌گیرند و ۶۰۰ مأموریت اورژانسی […]

۵۰ درصد بیماران کرونایی بستری مربوط به دورهمی ها است

۱۰۸ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۹ بیمار

۱۰۸ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۹ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۰۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۶۷ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۱۷ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۷ بیمار

۱۰۵ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۶ بیمار

۱۰۵ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۶ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۰۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۸۵ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۱۷ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۷ بیمار

نیروی اورژانس اصفهان به شهدای مدافع سلامت پیوست

نیروی اورژانس اصفهان به شهدای مدافع سلامت پیوست

غفور راستین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهادت یکی از نیروهای اورژانس استان اصفهان بر اثر ابتلاء به کرونا اظهار داشت: غلامرضا شامگانی متولد سال ۱۳۵۲ تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان چادگان پس از ۲۶ سال خدمت صادقانه در فوریت‌های پزشکی در روز جمعه سوم اردیبهشت ماه جاری بر اثر ابتلاء به […]

پریسا رفیعی به جمع شهدای مدافع سلامت چهارمحال و بختیاری پیوست

۱۰۴ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۸ بیمار

۱۰۴ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۸ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۰۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۸۷ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۱۷ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۷ بیمار