صفحه اصلی تگ "اولین پریود بعد از سقط جنین"

تخمک گذاری بعد از سقط جنین + راهنمایی کامل

تخمک گذاری بعد از سقط جنین + راهنمایی کامل

تخمک گذاری می تواند حدود دو هفته بعد از سقط جنین اتفاق بیفتد. سقط جنین می تواند از لحاظ احساسی برای یک خانم گران تمام شود. بعد از سقط جنین یک خانم به زمان زیادی نیاز دارد تا کاملا درمان شود. اگر زایمان کنید و بارداری و حاملگی سالم و مناسبی داشته باشید، دوباره سیکل […]