صفحه اصلی تگ "اولین پیوند سر"

اولین پیوند سر انسان تا سال ۲۰۳۰ انجام خواهد شد!

اولین پیوند سر انسان تا سال ۲۰۳۰ انجام خواهد شد!

پیوند سر انسان یکی از پروژه‌های بحث برانگیز حوزه پزشکی محسوب می‌شود، اما اکنون یکی از جراحان سابق سرویس سلامت همگانی انگلیس مدعی شد این جراحی تا سال ۲۰۳۰ اجرایی می‌شود. بروس متیو، یکی از جراحان سابق سرویس سلامت همگانی انگلیس (NHS) مدعی است می‌تواند اولین پیوند سر انسان به یک بدن دیگر را تا سال […]

برترین فناوری های پزشکی سال ۲۰۱۹ معرفی شدند