ایجاد

۲۰۰ فرصت شغلی جدید در کارخانه‌های نساجی بروجرد ایجاد می‌شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: با راه‌اندازی ۲ طرح جدید در کارخانه‌های نساجی بروجرد در آینده نزدیک ۲۰۰ فرصت شغلی جدید در این واحد تولیدی ایجاد می شود. مجله تفریحی و سرگرمی ادامه مطلب

مشاهده بیشتر