صفحه اصلی تگ "ایدهآل"

فرصتی ایده‌آل در صنعت برق؛ نیروگاه خورشیدی گامی در مسیر توسعه سبز انرژی

فرصتی ایده‌آل در صنعت برق؛ نیروگاه خورشیدی گامی در مسیر توسعه سبز انرژی

حرکت به سمت توسعه‌یافتگی، نیاز به مسئله اصلاح الگوی مصرف به ویژه در حوزه برق را نمایان می‌سازد؛ خلائی که امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

روستای گردشگری کنزق در اردبیل توسعه می‌یابد