صفحه اصلی تگ "ایستگاه فضایی Tiangong چین"

لحظه ورود ایستگاه فضایی چین به جو زمین و سوختن آن را تماشا کنید

لحظه ورود ایستگاه فضایی چین به جو زمین و سوختن آن را تماشا کنید

ایستگاه فضایی چین موسوم به تیانگونگ-۲ (Tiangong-2)، به صورت کنترل شده از مدار خارج و وارد اتمسفر زمین شد. مانوری که سوختن آن را در پی داشت و پس از تقسیم شدن به قطعات کوچک‌، درون اقیانوس آرام جنوبی سقوط کرد. دومین ایستگاه فضایی چین که حالا عمر آن پایان یافته است، در سال ۲۰۱۶ […]

با وجود گرمای خورشید چرا سرمایی شدید در فضا حکم‌فرماست؟