صفحه اصلی تگ "اینترن"

تمامی اینترن های دانشگاه علوم پزشکی ایران واکسینه می شوند

تمامی اینترن های دانشگاه علوم پزشکی ایران واکسینه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر کامران آقاخانی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در مرحله اول واکسیناسیون اینترن ها که از پنجم فروردین ۱۴۰۰ در مراکز آموزشی و درمانی آغاز شد و بالغ بر ۲۳۰ نفر از اینترن ها واکسن کرونا دریافت کردند.  وی افزود : […]

اختصاص اتاق قرنطینه برای خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران