صفحه اصلی تگ "اینستکس"

«اینستکس» نمی‎تواند مراوده مالی انجام دهد

«اینستکس» نمی‎تواند مراوده مالی انجام دهد

معاون ارزی سابق بانک مرکزی با بیان این که هنوز تصویر روشنی از سازوکار اینستکس وجود ندارد، گفت: این سامانه هیچ مراوده مالی را نمی تواند انجام دهد.

وزیر نیرو: اراده سیاسی دولت عراق توسعه همکاری برقی با ایران است