صفحه اصلی تگ "اینفوگرافی"

اینفوگرافی؛ هنگام وقوع زلزله چه کار کنیم؟

اینفوگرافی؛ هنگام وقوع زلزله چه کار کنیم؟

  برترین ها: زلزله خبر نمی دهد! اما در زمان وقوع آن هم با راهکارهایی شاید بتوان کمی از خسارات وارده کم کرد.   هنگام وقوع زلزله چه کار کنیم؟     مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

چگونه نگذاریم زلزله غافلگیرمان کند؟