صفحه اصلی تگ "بادگیرها"

شهر بادگیرها و دوچرخه ها خسته از مزاحمت مشاغل

شهر بادگیرها و دوچرخه ها خسته از مزاحمت مشاغل

شهر یزد در گذشته شهری به دور از دغدغه شهر‌های ماشینی، معروف به شهر دوچرخه‌ها و بادگیر‌ها با مردمی سخت کوش، قناعت پیشه و طالب آرامش بود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

جلوگیری از بیماری تب کریمه کنگو با دقت در تهیه گوشت مصرفی