صفحه اصلی تگ "بازبینی"

لوایح ارزش‌افزوده و درآمد‌های پایدار بازبینی شود

لوایح ارزش‌افزوده و درآمد‌های پایدار بازبینی شود

شهردار تبریز خواستار بازبینی لوایح ارزش‌افزوده و درآمد‌های پایدار توسط نمایندگان مجلس شد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام