بازرسیهای

تعلیق بازرسی‌های کارگاهی وکمیسیون‌های تامین اجتماعی درشهرهای قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی زندگی با کرونا که به منظور بررسی اقدامات و برنامه‌های جاری این سازمان برای کنترل و کاهش عوارض بیماری کرونا برگزار شد، اظهار کرد: در جلسات ادامه مطلب

مشاهده بیشتر