صفحه اصلی تگ "بازي"

معرفی بازی ها و ورزش‏ های محلی آذربایجان

معرفی بازی ها و ورزش‏ های محلی آذربایجان

معرفی بازی ها و ورزش‏ های محلی آذربایجان در استان پهناور آذربایجان شرقی بازی‏های محلی و سنتی انواع و اقسام متعددی را داشته و دارد که در آن بخش به اختصار به شرح برخی از آنها که دارای عمومیت نسبی در بیشتر مناطق استان واز جمله شهرستان تبریز است اشاره می‏شود.   بازی‏های سنتی و […]

سرمایه گذاری چینی ها و آلمانی ها در آذربایجان غربی