صفحه اصلی تگ "بازگشاییهای"

مخالف بازگشایی‌های فله‌ای هستم/ کرونا کنترل نشده است

مخالف بازگشایی‌های فله‌ای هستم/ کرونا کنترل نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوری با بیان اینکه بازگشت به شرایط عادی نیازمند مدیریت است، اظهار داشت: اینکه همین طور فله‌ای بگوییم مدرسه و…، باز است، بسیار خطرناک است. رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹، با تاکید بر اینکه هنوز اپیدمی کرونا در کشور کنترل نشده و شرایط شکننده است، افزود: به شدت مخالف […]

مورد مشکوک به کرونا در گرمخانه همدان مشاهده نشده است