صفحه اصلی تگ "باشگاهی"

حواس مجلس و قوه قضائیه به «ویلموتس گیت»‌های باشگاهی هم باشد

حواس مجلس و قوه قضائیه به «ویلموتس گیت»‌های باشگاهی هم باشد

از وقتی مشخص شده قرارداد ترکمانچای ویلموتس به بیت‌المال چه ضرر هنگفتی وارد کرده، از مجلس گرفته تا قوه قضائیه پای کار آمده‌اند و از عزم‌شان برای برخورد با مدیرانی خبر داده‌اند که با امضای یک قرارداد پراشکال کاری کرده‌اند که مربی بلژیکی که دستاوردش برای فوتبال کشورمان عقبگرد بود، حالا علاوه بر ۲ میلیون […]

رئیس قوه قضائیه اراک را به مقصد تهران ترک کرد