باشیدسامانه

مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، با بیان اینکه سامانه ۶۰۷۰ باعث افزایش بهره وری تخت‌های بیمارستانی می‌شود، افزود: در فاز بعدی ارتقا سامانه ۶۰۷۰، بستر دیجیتال و آنلاین ارتباط با سیستم HIS بیمارستانی فراهم ادامه مطلب

مشاهده بیشتر