صفحه اصلی تگ "باشیدسامانه"

مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد

مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، با بیان اینکه سامانه ۶۰۷۰ باعث افزایش بهره وری تخت‌های بیمارستانی می‌شود، افزود: در فاز بعدی ارتقا سامانه ۶۰۷۰، بستر دیجیتال و آنلاین ارتباط با سیستم HIS بیمارستانی فراهم می‌شود. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: روزانه بیش از هزار تماس تلفنی با سامانه ۶۰۷۰ گرفته می‌شود که […]

۱۶ نفر از بیماران کرونایی در قم فوت کردند/ وخامت حال ۱۲۱ بیمار