صفحه اصلی تگ "باش۳۸۳مرکزدرمانی"

آماده باش۳۸۳مرکزدرمانی برای خدمت به بیماران کرونایی/بستری۹۲۵۰۰نفر

آماده باش۳۸۳مرکزدرمانی برای خدمت به بیماران کرونایی/بستری۹۲۵۰۰نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین اجتماعی به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال آن اقدامات زیادی را از ابتدای سال جاری تا کنون انجام داده که توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی جمع آوری شده است. مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و اداری ساده با استفاده از سطح پایین تکنولوژی می‌توانند برای […]

ضرورت جلب مشارکت خیرین برای افزایش ارائه خدمات به بیماران کرونایی