صفحه اصلی تگ "باغ بی برگی"

شرح دوستی ۳۴‌ساله‌ی ابراهیم گلستان با اخوان ثالث

شرح دوستی ۳۴‌ساله‌ی ابراهیم گلستان با اخوان ثالث

هفته‌نامه چلچراغ – سهیلا عابدینی: به‌مناسبت سال‌مرگ اخوان عزیز یادی از او در دلمان به فریاد آمد. کتاب یادنامه او را با عنوان «باغ بی برگی» ورق می‌زنم. بی‌شمار دوستان و دوستدارانش از او و برای او و به یاد او نوشته‌اند. یکی از بلند‌ترین متون، نوشته ابراهیم گلستان است. شرح دوستی ۳۴ ساله را […]

صمد بهرنگی و یادگار‌های عمر کوتاهش