صفحه اصلی تگ "بالقوه"

تزریق یک واکسن کرونای بالقوه دیگر به ۴۴۰ نفر در آمریکا

تزریق یک واکسن کرونای بالقوه دیگر به ۴۴۰ نفر در آمریکا

واکسن کووید۱۹ که با همکاری سانوفی و بزرگترین تولید کننده واکسن جهان ساخته شده به زودی به ۴۴۰ فرد در آمریکا تزریق می شود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

تزریق واکسن کرونای مبتنی بر سلول حشره در چین!