صفحه اصلی تگ "باورهای منفی زندگی"

چگونه باورهای منفی در زندگی را تغییر بدهیم

چگونه باورهای منفی در زندگی را تغییر بدهیم

همه ما یک یا چند باور اصلی داریم که در طول زندگی مان بارها و بارها ظاهر می شوند. این باورها در ترس های عمیق و ابرازنشده ما ریشه دارند. باورهای اصلی، برحسب نگرش شما، مشکلات مختلفی را ممکن است برایتان ایجاد کنند و یا فرصت های زیادی برای پیشرفت در زندگی در اختیارتان بگذارند. […]