صفحه اصلی تگ "بتواند"

تحقیقات باید بتواند از هزینه های نظام سلامت کشور بکاهد

تحقیقات باید بتواند از هزینه های نظام سلامت کشور بکاهد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، روز سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۹۹ در جشنواره بیمارستان بهره ور، با تاکید بر اهمیت بهره وری بیشتر از ظرفیت های بیمارستانی کشور، گفت: بهره وری و افزایش بهره وری تنها راه برون رفت از شرایط سخت کشورهای در حال توسعه است و باید به فکر انسان توسعه […]

حمله به تحقیقات نظام سلامت ایران، واقعیت یا فرار رو به جلو!