صفحه اصلی تگ "بحران های اقتصادی"

بحران‌های اقتصادی و نقش آن‌ها در آشوب‌های اجتماعی

بحران‌های اقتصادی و نقش آن‌ها در آشوب‌های اجتماعی

روزنامه سازندگی – مریم جعفرزاده: خاورمیانه بیشتر از هر منطقه‌ای در جهان مستعد بحران‌های اجتماعی است. اقتصاددانان ریشه بحران‌های اجتماعی این منطقه را بیشتر اقتصادی می‌دانند. بهار عربی به جریان قیام مردمی و اعتراضاتی گفته می‌شود که از سال ۲۰۱۰ تعدادی از کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید و، چون این جریان کشور‌های عربی […]