صفحه اصلی تگ "بخشیم"

شعار در خانه بمانیم را در ایام عید تحقق بخشیم

شعار در خانه بمانیم را در ایام عید تحقق بخشیم

استاندار اردبیل از همه هموطنان خواست به منظور غلبه بر ویروس کرونا شعار در خانه بمانیم را جدی گرفته و عملی کنند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

ارسال تجهیزات ورزشی به ۵۰ خانه روستایی در استان اردبیل