صفحه اصلی تگ "بدانند"

نمایندگان رای مردم را افتخار بدانند

نمایندگان رای مردم را افتخار بدانند

نماینده، ولی فقیه در استان گیلان گفت: نمایندگان نعمت رای مردم را برای خود افتخار بدانند و شاکر خدا باشند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

ویدئو / «دولت همه توان خود را برای رفاه مردم بکار گرفته است»