صفحه اصلی تگ "برارزش"

۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره تابستان ۱۳۹۸

۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره تابستان ۱۳۹۸

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات مالیاتی سراسر استان، امروز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ جهت ارائه خدمات بیشتر، تا ساعت ۱۸ باز است. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

پایان خرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی