صفحه اصلی تگ "بردمان"

حتی در رختکن به اعضای تیم گفتم که به بردمان ایمان دارم

حتی در رختکن به اعضای تیم گفتم که به بردمان ایمان دارم

سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: حتی در رختکن به اعضای تیم گفتم که به بردمان ایمان دارم ، چرا اینکه ما در نیمه اول هم خوب بازی کردیم منتها خطا داشتیم. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

دیدار تیم صنعت نفت و سایپا در نیمه اول به تساوی ختم شد