صفحه اصلی تگ "برسند"

صنایع بزرگ باید به این نتیجه برسند که نوآور باشند

صنایع بزرگ باید به این نتیجه برسند که نوآور باشند

جلسه توسعه اقتصاد دانش بنیان و رونق تولید استان مرکزی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

جوانان و دانشجویان نگاه به غرب نداشته باشند