صفحه اصلی تگ "برگزیتروزهای"

انزوای ناشی از کرونا و بحران برگزیت/روزهای شوم ملکه در پایان۲۰۲۰

انزوای ناشی از کرونا و بحران برگزیت/روزهای شوم ملکه در پایان۲۰۲۰

خبرگزاری مهر – گروه بین الملل: در حالیکه انگلیس در حال دست و پنجه نرم کردن با اتحادیه اروپا برای گرفتن امتیازهای بیشتر در خصوص برگزیت است، انتشار خبری درباره شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا در این کشور، اروپا را در نوعی شوک فرو برد. در نتیجه شیوع این ویروس، کشورهای زیادی روابط خود […]

انزوای ناشی از کرونا و فلاکت برگزیت/روزهای شوم ملکه در پایان۲۰۲۰

انزوای ناشی از کرونا و فلاکت برگزیت/روزهای شوم ملکه در پایان۲۰۲۰

انزوای ناشی از کرونا و فلاکت برگزیت/روزهای شوم ملکه در پایان۲۰۲۰

خبرگزاری مهر – گروه بین الملل: در حالیکه انگلیس در حال دست و پنجه نرم کردن با اتحادیه اروپا برای گرفتن امتیازهای بیشتر در خصوص برگزیت است، انتشار خبری درباره شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا در این کشور، اروپا را در نوعی شوک فرو برد. در نتیجه شیوع این ویروس، کشورهای زیادی روابط خود […]

آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در فارس از ٨١٠ نفر گذشت