صفحه اصلی تگ "بــرابــر"

واکسن ایرانی در بــرابــر ویروس خارجی

واکسن ایرانی در بــرابــر ویروس خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح نو نوشت: نهم دی‌ماه یکبار دیگر در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران به سربلندی و افتخار ثبت شد. دیروز نه تنها میلیون‌ها ایرانی که جهانیان تست انسانی واکسن کرونایی که توسط جوانان دانشمند کشورمان تولید شده است را به نظاره نشستند. گام بلندی که در شرایط تحریم کشور برداشته شد […]

واکسن ایرانی کرونا در مرحله تست داوطلبان است