صفحه اصلی تگ "بچرخد"

پذیرش یا رد سرمایه گذار/ چرخ تولید به کدام سمت باید بچرخد؟

پذیرش یا رد سرمایه گذار/ چرخ تولید به کدام سمت باید بچرخد؟

همکاری نکردن بانک‌های عامل و چوب لای چرخ تولید حکایت این روز‌های سرمایه گذار کردستانی است که قصد دارد کارخانه تولید کاغذ سنگی را راه اندازی کند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

رونق تولید و اشتغال به همت کار آفرین مهابادی