صفحه اصلی تگ "تلخی"

بستری‌های کرونایی در تهران رکورد زد/ هفته تلخی پیش رو داریم

بستری‌های کرونایی در تهران رکورد زد/ هفته تلخی پیش رو داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، اظهار داشت: متأسفانه برای اولین بار در طول هفته‌های اخیر مجموع بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان‌های استان تهران از مرز ۵۰۰۰ نفر گذشت و در حال حاضر ۴۰۴۳ نفر در بخش‌های عادی کرونا و ۱۱۷۲ نفر در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های استان تهران بستری هستند. وی، سفرهای نوروزی، کاهش […]

تعداد بستری های کرونایی تهران رکورد زد/بیش از ۷۰۰نفر در یک روز