صفحه اصلی تگ "تماشاخونه"

«تماشاخونه طهرون» ساخته می‌شود/ اجرایی بر اساس ونگوگ و سهراب

«تماشاخونه طهرون» ساخته می‌شود/ اجرایی بر اساس ونگوگ و سهراب

محسن حسینی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های خود در شرایط کرونایی موجود، به خبرنگار مهر گفت: پژوهشی را درباره تئاتر دهه ۴۰ و ۵۰ ایران در دست انجام دارم که پژوهش بسیار مهمی است و داشته‌های بسیاری برای شناختن تئاتر ایران در آن ۲ دهه دارد. در آن ۲ دهه اتفاقات عجیبی در تئاتر […]

نحوه نظارت بر آموزش‌های مجازی سال تحصیلی جدید با حضور وزیر علوم بررسی می‌شود