صفحه اصلی تگ "تنبلی کودک"

متهمان اصلی تنبلی کودکان؛ از تلویزیون تا کوچه‌های ناامن

متهمان اصلی تنبلی کودکان؛ از تلویزیون تا کوچه‌های ناامن

روزنامه خراسان – راضیه حسینی: بسیاری از ما در خانه حداقل یکی از بچه‌های دهه هشتاد، نودی را داریم که فکر می‌کنیم در تنبلی نظیر ندارند و وقتی با دوران کودکی خودمان مقایسه‌شان می‌کنیم، تفاوتی از زمین تا آسمان می‌بینیم. مشکل کجاست؟ چرا ما در کودکی پر از جنب و جوش بودیم و به قول معروف […]

روش‌های کنترل خشم در نوجوانان