صفحه اصلی تگ "تنفسی"

مشکل بیماران تنفسی در شرق کشور/بحران کرونا و نبود فوق تخصص ریه

مشکل بیماران تنفسی در شرق کشور/بحران کرونا و نبود فوق تخصص ریه

محمد سرگزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان سیستان و بلوچستان در بحث کرونا در وضعیت قرمز است و در روزهای گذشته بیشترین آمار فوتی را از زمان شیوع بیماری داشتیم و به رغم تلاش کادر درمان روزانه تا ۱۶ نفر در اثر ابتلاء به این بیماری فوت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه […]

کرونا هنوز درمان اختصاصی ندارد/نقش ژنتیک در مرگ بیماران

بستری ۶۳ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۶۳ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مروجی، پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۶۲ هزار و ۵۹۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۱۰ هزار و ۳۴۸ بیمار حاد تنفسی نیز از […]

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۵۵ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان / فوت ۵ نفر

بستری ۵۵ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان / فوت ۵ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مروجی، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۶۱ هزار و ۱۰۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۱۰ هزار و ۱۹۵ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های […]

۱۴ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

بستری ۷۳ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۷۳ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مروجی، بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۵۳ هزار و شش نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۹ هزار و ۴۲۳ بیمار حاد تنفسی نیز از […]

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۶۶ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۶۶ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مروجی، بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۵۱ هزار و ۶۴۲ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۹ هزار و ۲۷۹ بیمار حاد تنفسی نیز از […]

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

۲۰ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شدند/ فوت ۱ نفر

۲۰ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شدند/ فوت ۱ نفر

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۳۵ هزار و ۵۰۸ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۶۳۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

بستری ۱۲ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان / فوت ۲ نفر

بستری ۱۸ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۱۸ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۳۴ هزار و ۴۴۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۵۷۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۱۸ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستانهای منطقه کاشان

بستری ۱۸ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستانهای منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۳۲ هزار و ۵۸۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۵۱۰ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۵۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری شدند

بستری ۱۲ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان / فوت ۲ نفر

بستری ۱۲ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان / فوت ۲ نفر

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۳۱ هزار و ۵۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۴۶۱ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۳۱ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شد/فوت ۳ نفر

بستری ۶ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان/فوت ۲ نفر

بستری ۶ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان/فوت ۲ نفر

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۲۳ هزار و ۵۴۶ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۲۶۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۳۱ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شد/فوت ۳ نفر

۱۶ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

۱۶ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۸ هزار و ۱۲۷ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۱۴ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

بستری ۱۵ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان

بستری ۱۵ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۷ هزار و ۸۹۵ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۸ هزار و ۹۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۵۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری شدند

بستری ۱۳ بیمار جدید حاد تنفسی در کاشان

بستری ۱۳ بیمار جدید حاد تنفسی در کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۵ هزار و ۲۴۶ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و سه بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران […]

بستری ۱۳ بیمار حاد تنفسی جدید در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

۱۴ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

۱۴ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

سیدعلیرضا مروجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۴ هزار و ۱۶۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هفت هزار و ۹۶۰ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران […]

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۱ هزار و ۵۳۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هفت هزار و ۸۲۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران […]

بستری ۱۲ بیمار حاد تنفسی جدید در بیمارستان بهشتی کاشان