صفحه اصلی تگ "تنفسی"

بستری ۷۳ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۷۳ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مروجی، بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۵۳ هزار و شش نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۹ هزار و ۴۲۳ بیمار حاد تنفسی نیز از […]

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۶۶ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۶۶ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مروجی، بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۵۱ هزار و ۶۴۲ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۹ هزار و ۲۷۹ بیمار حاد تنفسی نیز از […]

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

۲۰ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شدند/ فوت ۱ نفر

۲۰ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شدند/ فوت ۱ نفر

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۳۵ هزار و ۵۰۸ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۶۳۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

بستری ۱۲ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان / فوت ۲ نفر

بستری ۱۸ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۱۸ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۳۴ هزار و ۴۴۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۵۷۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۱۸ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستانهای منطقه کاشان

بستری ۱۸ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستانهای منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۳۲ هزار و ۵۸۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۵۱۰ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۵۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری شدند

بستری ۱۲ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان / فوت ۲ نفر

بستری ۱۲ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان / فوت ۲ نفر

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۳۱ هزار و ۵۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۴۶۱ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۳۱ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شد/فوت ۳ نفر

بستری ۶ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان/فوت ۲ نفر

بستری ۶ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان/فوت ۲ نفر

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعه ۱۲۳ هزار و ۵۴۶ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۲۶۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۳۱ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شد/فوت ۳ نفر

۱۶ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

۱۶ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۸ هزار و ۱۲۷ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۱۴ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

بستری ۱۵ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان

بستری ۱۵ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۷ هزار و ۸۹۵ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۸ هزار و ۹۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۵۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری شدند

بستری ۱۳ بیمار جدید حاد تنفسی در کاشان

بستری ۱۳ بیمار جدید حاد تنفسی در کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۵ هزار و ۲۴۶ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و سه بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران […]

بستری ۱۳ بیمار حاد تنفسی جدید در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

۱۴ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

۱۴ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان بستری شدند

سیدعلیرضا مروجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۴ هزار و ۱۶۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هفت هزار و ۹۶۰ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران […]

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

بستری ۱۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان های منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۱۱ هزار و ۵۳۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هفت هزار و ۸۲۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران […]

بستری ۱۲ بیمار حاد تنفسی جدید در بیمارستان بهشتی کاشان

۳۱ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شد/فوت ۳ نفر

۳۱ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شد/فوت ۳ نفر

سیدعلیرضا مروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۰۸ هزار و ۷۶۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: هفت هزار و ۵۹۰ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل […]

۵۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری شدند

شناسایی۴۳ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان/ بستری نوزاد ۲ ماهه

شناسایی۴۳ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان/ بستری نوزاد ۲ ماهه

سیدعلیرضا مروجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۱۰۱ هزار و ۱۷۰ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۶ هزار و ۷۸۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران […]

۵۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری شدند

بستری ۶۸ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان

بستری ۶۸ بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه ۹۸ هزار و ۶۸۷ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۶ هزار و ۵۴۷ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان‌های کاشان و آران […]

۵۰ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری شدند