صفحه اصلی تگ "تهرانمشاهده"

افزایش بستری های کرونایی در تهران/مشاهده بیماران ۵ تا ۱۷ سال

افزایش بستری های کرونایی در تهران/مشاهده بیماران ۵ تا ۱۷ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، اظهار کرد: رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در استان تهران با شیب ملایمی رو به کاهش است. وی با بیان اینکه معدل رعایت فاصله گذاری اجتماعی در هفته اخیر به ۷۶,۶ رسیده است، گفت: این در حالی است که میزان رعایت شیوه نامه‌ها در هفته‌های قبل […]

افزایش ۲ برابری بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبتهای ویژه کاشان