صفحه اصلی تگ "توافقی"

خرید حمایتی و توافقی سیب درختی صنعتی در آذربایجان غربی

خرید حمایتی و توافقی سیب درختی صنعتی در آذربایجان غربی

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طبق مذاکره و هماهنگی انجام گرفته با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای خرید توافقی و حمایتی سیب صنعتی استان اقدامات لازم در حال انجام است مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

آغاز برداشت و خرید تضمینی کلزا در آذربایجان غربی