صفحه اصلی تگ "تودیع"

مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد

مسئول هیئت‌های امنای وزارت علوم در اراک گفت: ویژگی‌های صنعتی منحصر استان مرکزی باید به کمک مراکز علمی توسعه یابد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

موزه صنایع دستی قلعه وکیل اراک افتتاح شد.