صفحه اصلی تگ "تولیدم"

خودکفایی در تولیدم گندم، ارمغان بارش پیاپی باران + فیلم

خودکفایی در تولیدم گندم، ارمغان بارش پیاپی باران + فیلم

بارندگی‌های ابتدای امسال کشورمان به رغم مشکلات سیل برای برخی هموطنان، اما طعم شیرین خودکفایی در تولید گندم را به دنبال داشت. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

افزایش رطوبت نسبی هوا و بارش پراکنده باران در گلستان