صفحه اصلی تگ "جاذبه های تبریز"

مسجد کبود تبریز؛ هنر معماری در دستان کاشی‌کاری‌ها

مسجد کبود تبریز؛ هنر معماری در دستان کاشی‌کاری‌ها

مجله آیسام به نقل از برترین‌ها: کشور ما به لحاظ آنکه تاریخ پرفرازونشیبی را به چشم خود دیده و در دوره‌های مختلفی نیز تحت سلطه حکومت‌های گوناگون قرار گرفته است دارای جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی زیادی است. در این میان اهمیت همیشگی مذهب و ادیان نیز در فرهنگ کشور ما اماکنی را از خود به […]

فیلبند مازندران؛ دهکده‌ای که میان ابر‌ها معلق است