صفحه اصلی تگ "جارو"

راز سوسن و جارو

راز سوسن و جارو

گزارشی از پژوهش‌ جدید حسین آخانی استاد دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران هفت پروانه با بال‌های سفید، بالای باغچه‌ای با گیاهان وحشی پرواز می‌کنند. احتمالاً تنها پروانه‌های محوطه‌ی وسیع دانشگاه تهران هستند که در پاییزِ هنوز گرم تهران می‌خرامند. از روی بوته‌ی سبز جارو می‌پرند و روی علفی هرز می‌نشینند. این باغچه‌ی کوچک، تنها فضای سبز […]

میدان انقلاب تهران: قلبی که هنوز می‌تپد