صفحه اصلی تگ "جایزه نوبل فیزیک"

نوبل فیزیک ۲۰۱۹ به سه فیزیکدان در حوزه کشفیات کیهان‌شناسی رسید

نوبل فیزیک ۲۰۱۹ به سه فیزیکدان در حوزه کشفیات کیهان‌شناسی رسید

سه فیزیکدان به نام‌های جیمز پیبلز، میشل مایو و دیدیه کوئلز به دلیل کشفیات مهم در حوزه کیهان‌شناسی توانستند جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۹ را به صورت مشترک از آن خود کنند. جیمز پیبلز به دلیل اکتشافات نظری در کیهان‌شناسی فیزیکی توانست نیمی از نوبل فیزیک ۲۰۱۹ را از آن خود کند. همچنین میشل مایو و دیدیه کوئلز […]

برندگان احتمالی جایزه نوبل سال ۲۰۱۹ معرفی شدند