صفحه اصلی تگ "جدیدکرونایی"

۱۰ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۱۰ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار و ۵۳۴ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۲۳۶ […]

۱۰ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۱۰ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۱۰ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار و ۵۱۳ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۲۴۹ […]

۲۵ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۱۳ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۱۳ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار و۴۲۵ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۳۱۸ به […]

۲۵ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۱۵ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۱۵ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار و ۳۷۹ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۳۶۵ […]

۲۵ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۱۸ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۱۸ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار و ۳۴۵ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۳۹۶ […]

۲۵ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۲۵ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

۲۵ بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار و ۳۰۴ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۴۰۰ […]

شناسایی ۲۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در زنجان/ ۴ نفر جان باختند

۲۷بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد/بازگشت طارم به وضعیت قرمز

۲۷بیمار جدیدکرونایی در زنجان شناسایی شد/بازگشت طارم به وضعیت قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار و ۱۹۵ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر  ۴۵۰ نفر به علت […]

شناسایی ۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در زنجان