صفحه اصلی تگ "جراحی کرانیوفاسیال"

ناهنجاری های کرانیوفاسیال (صورت و جمجمه) و راه های درمان

ناهنجاری های کرانیوفاسیال (صورت و جمجمه) و راه های درمان

جمجمه انسان از چندین استخوان تشکیل شده است. این استخوان ها با قسمت های نرمی به اسم درزهای جمجمه از هم جدا شده اند. در ۶ ماه تا ۱۸ ماه اول زندگی نوزاد، درزهای جمجمه به هم جوش می خورند و بسته می شوند که همین باعث می شود جمجمه یک تکه شود. بدشکلی های […]