صفحه اصلی تگ "جستارهایی"

بررسی کتاب «جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران»

بررسی کتاب «جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست‌های علم و جامعه مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، کتاب «جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران» که توسط مؤسسه تهیه و منتشر شده، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. حسین میرزائی رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در توضیح روند […]

قبل از کرونا یک درصد نظام آموزش عالی در حوزه مجازی فعال بود