صفحه اصلی تگ "جما ال فنا"

مشهورترین میدان‌های دنیا

مشهورترین میدان‌های دنیا

مجله آیسام به نقل از برترین‌ها: میدان‌ها در بسیاری از شهر‌های بزرگ جهان به عنوان نقاط برجسته و نماد آن شهر محسوب می‌شوند. بسیاری از این میدان‌ها شاهد حوادثی بوده اند که روند تاریخ را تغییر داده است. بعضی از این میدان‌ها قرن‌ها است که پابرجا هستند و شاهد نگارش تاریخ هستند. در ادامه با […]

آبشار شلماش سردشت، فرزند خروشان طبیعت