صفحه اصلی تگ "جهاددانشگاهی"

بررسی موضوع خودکشی در گفت و گو با عضو مرکز مشاوره جهاددانشگاهی فارس

بررسی موضوع خودکشی در گفت و گو با عضو مرکز مشاوره جهاددانشگاهی فارس

پیشگیری از خودکشی یک ضرورت جهانی است و بر همین اساس سازمان بهداشت جهانی روز ۱۰ سپتامبر، مصادف با ۲۰ شهریور را، به عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی اعلام کرده است. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

ویدئو / ویدئومپینگ در برج آزادی با موضوع کرونا