صفحه اصلی تگ "جهانتوصیه"

پنج راهکار برای مهار کرونا در جهان/توصیه به وزارت بهداشت

پنج راهکار برای مهار کرونا در جهان/توصیه به وزارت بهداشت

احمد قویدل که از اعضای غیر دولتی ستاد مقابله با کرونا تهران است، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : هیئت نظارت بر آمادگی جهانی در مقابله با کرونا (GPMB) که یکی از کارگروه های بین المللی مورد حمایت مهم سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در مقابله با بحران است، در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰ […]

تل آویو کمک مشروط به حماس برای مهار کرونا در غزه را مطرح کرد