صفحه اصلی تگ "جهان های موازی"

جهان های موازی چیست؟ توصیف جهان های موازی به زبان ساده و با رعایت مفهوم علمی

جهان های موازی چیست؟ توصیف جهان های موازی به زبان ساده و با رعایت مفهوم علمی

در این مقاله قصد داریم به توصیف جهان های موازی به زبان ساده بپردازیم؛ به نحوی که مفاهیم به سادگی قابل درک باشند و از نظر علمی هم پشتوانه داشته باشند. اکثر مقالاتی که در سطح اینترنت و به زبان فارسی در رابطه با جهان های موازی موجود هستند، یا بیش از حد علمی هستند […]