صفحه اصلی تگ "جوانترها"

شاید در رقابت‌های بعدی جوانتر‌ها را بازی دهیم

شاید در رقابت‌های بعدی جوانتر‌ها را بازی دهیم

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران: نیاز داشتیم با ترکیب اصلی، صعودمان را به کاپ آسیا قطعی کنیم، اما شاید در پنجره‌های بعدی انتخابی، با بازیکنان جوانتر شرکت کنیم. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

بازی را به توپ های از دست رفته باختیم