صفحه اصلی تگ "جوکهای"

مطالب طنز خفن ۲۰۲۰ + جوکهای خنده دار و طنز (تصاویر خنده دار)

مطالب طنز خفن ۲۰۲۰ + جوکهای خنده دار و طنز (تصاویر خنده دار)

مطالب طنز خفن ۲۰۲۰ از چند روز دیگه سلطنت ما شهریوری ها شروع میشه، از اون امپراطوری ها که نه ضعف درباریان و نه دخالت بیگانگان در به قدرت رسیدن مون نقش نداشته، فقط صلاحیت خودمون، مهم ترین اقداماتمون هم خنکی هوا و نوید پاییزه   ‏ ببینید چه خبرى براتون پیدا کردم ! مجرد […]

متن و عکس طنز ۱۳ بدر ۹۹ | عکس و متن خنده دار تبریک سیزده بدر ۹۹